[vorige] [index] [volgende]Ff 1-1-2

'Onderwijspolitie Amsterdam-Amstelland, Romiszowski' Verveeld nam de grijzende inspecteur de telefoon op. 'Ja, u spreekt met adjudant De Block, mijnheer. Sorry, dat ik u stoor vlak voor het weekend maar ik geloof dat we iets groots op het spoor zijn. Een omvangrijke taxonomiefraude op de MTRO Uiterwaardenstraat.' De oude inspecteur was niet onder de indruk. 'De Block. kan dat niet wachten? Over twee uur vertrek ik naar mijn stacaravan op de Veluwe. Als ze frauderen, dan doen ze het maandag ook nog!'
'Zeker mijnheer de inspecteur, maar ik vraag uw permissie om vandaag nog een inval te doen. Via onze undercover heb ik aanwijzingen dat er een heterdaadje inzit!' 'De Block', baste Romiszowski woedend,"jij doet niet niets waar ik niet bij ben. Direct begin je weer met die driedimensionale codering of hoe die nieuwlichterij ook mag heten die ze jullie tegenwoordig op de politieschool leren. Wacht op me bij de ingang!' Zuchtend trok hij zijn vale regenjas aan en zette hij zijn geruite wollen hoedje op. 'Uiterwaardenstraat 263, van Ditshuizen, planken', bromde hij tegen zijn chauffeur. 'Ten-four boss' antwoordde de jonge agent die dol was op Amerikaanse politieseries. Met sirene en blauw zwaailicht joeg hij de Golf door het drukke Amsterdamse verkeer. Gillend kwam de auto tot stilstand voor de school. Romiszowski stapte rustig uit met de waardigheid van een man die alles al een keer gezien heeft. De Block, een sportief geklede dertiger stond hem op te wachten. 'Wee je gebeente als dit loos alarm is, De Block', beet Romiszowski hem toe. 'Ik steek mijn hand ervoor in het vuur inspecteur', antwoordde de Block dapper maar zijn stem trilde een beetje. 'Ja, ja , dat zal wel', schamperde de doorgewinterde wetsdienaar, 'kom we gaan naar binnen'. Getweeën liepen ze het gebouw in. In de hal aangekomen zagen ze een wit schoolbord waar met zwarte viltstift was opgeschreven Herkansingen in Collegezaal. 'De info van onze undercover klopt ' grijnsde De Block opgelucht.'Juich niet te vroeg, adjudant' zei Romiszowski, maar zijn stem klonk minder afgemeten, bijna vaderlijk. 'Laten we maar eens een kijkje nemen, mijn jongen'. De twee mannen liepen de collegezaal binnen. Ze zagen daar dat, verspreid over de zaal, een vijftal studenten bezig was met het maken van toetsen. Een man in een driedelig streepjespak was aan het surveilleren. Verbaasd keek hij op toen de twee op hen afkwamen maar hij herstelde zich snel. 'Een prrrachtige middag, heren, en wat kan ik voor u doen?' 'Mijn naam is Romiszowski met S-Z-O-W-S en dit is mijn adjudant De Block, losgeschreven met hoofdletter D en C-K op het eind. Wij zijn van de Kwaliteitstoetsbrigade'. 'Ach zo', riep de surveillant verrukt uit, 'en hoe kan ik de Hermandad van dienst zijn ?' 'Wij willen graag een kijkje nemen in de toetsen die u van- daag heeft afgenomen en vergelijken met de bijbehorende toetsmatrijzen' antwoordde Romiszowski zakelijk, 'ik neem aan dat u daar geen bezwaar tegen heeft.'
'Maarrrr natuurlijk niet, mijne Heerrrrschappen, ik bid U; gaat Uw gang!' 'Dank u,' zei Romiszowski zonder zich van de wijs te laten brengen door het charme-offensief van de surveillant, 'De Block doe je werk.' De adjudant griste het werk onder de pennen van de driftig schrijvende studenten vandaan. Luide protesten weerklonken. De Block had honderden parkeerbonnen uitgeschreven, burenruzies beslecht, meegevochten in diverse M.E.-pelotons, oog in oog gestaan met vuurwapengevaarlijke criminelen maar niets was te vergelijken met de stoot adrenaline die hij nu kreeg. 'Gaan wij een ambtenaar in functie beledigen? Moven!'dreigde hij en de studenten dropen af. 
Triomfantelijk kwam hij met de stapel toetsen naar Romiszowski en de verbouwereerde surveillant.'Mag ik even wat matrijzen zien?' 'Maar zelfverstandelijk', zei de surveillant en deed een greep in zijn overvolle schooltas. 'Inspecteur, zullen we deze maar eens tegen het licht houden? Wat hebben we hier: 
Topografie. Noem een plaats in Noord-Brabant en een plaats in Friesland. Weet u wat hier geantwoord is, inspecteur, Waspik en Sexbierum!' Romiszowski keek zijn adjudant scherp aan: 'Lijkt me niks aan de aan de hand . Feitelijke kennis. Ff-je.' De Block wilde wat zeggen maar bedacht zich.'En wat denkt u dan hiervan: Hoe noemen we het vliegveld van Zürich? Klothen !' Klopt, De Block, ook een Ff-je of een 1-1-1-tje in die vemaledijde nieuwerwetse codering .' 'Maar inspecteur, de kandidaat laat hier toch duidelijk een inhoudelijke attitude zien maar heeft alleen spelproblemen. Ik zou zeggen een 1-6-1-tje.' 'De Block, ik heb je gewaarschuwd',dreigde de inspecteur. De adjudant begon het zichtbaar warm te krijgen en bladerde zenuwachtig door de toetsen. 'Aha, maar wat denkt u hiervan: Duits: Vertaal deze zin: "Patrick Kluivert spielt in der Nationalmannschaft" 'Produktief-cognitief, Pc-tje dus, niks aan de hand.' Maar meneer Romiszowski, er staat hier bij "transfermogelijkheden algemeen", een 3-5-3-tje dus. U zult het toch met me eens moeten zijn dat de transfermogelijkheid veel beperkter moet zijn. Een duidelijk geval van 3-5-1. Als dit geen taxonomiefraude is dan weet ik het niet meer!' Romizowski begon rood aan te lopen. 'Wil jij zeggen dat Kluivert geen algemene tranfermogelijkheden heeft? Man, er zijn clubs die willen 100 miljoen voor hem op tafel leggen! Kom we hebben hier genoeg tijd verspild. Meneer de surveillant, excuses voor het ongerief.' De surveillant woof de verontschuldigingen met een overwinnaarsglimlachje weg: 'Geen oorzaak, mijne heerschappen, sowieso überhaupt niet, u bent altijd welkom al komt u bij Nacht und Nebel.' Romiszowski beende weg, De Block weifelde nog even en ging toen de inspecteur achterna. De adjudant leek wel vijf centimeter kleiner geworden te zijn.

De Raaf

[vorige] [index] [volgende]