[vorige] [index] [volgende]Schoolreglement

Voortschrijdend inzicht heeft de schoolleiding doen besluiten voor het cursusjaar 2001-2002 een aantal bepalingen van het huidige schoolreglement drastisch te herzien. We hopen dat alle onderwijsdeelnemers hiermee kunnen instemmen.

Presentie (voorheen absentie)

De schoolleiding erkent dat het beleid om absentie tegen te gaan gebaseerd was op een verouderd twintigste-eeuws topdown-concept en heeft besloten om bepalingen hieromtrent positief te herformuleren. Met ingang van 1 september 2001 dienen onderwijsdeelnemers vòòr 9.00 uur 's morgens via e-mail, ICQ, SMS of gewoon telefonisch kenbaar te maken of zij die dag lessen wensen te bezoeken en, zoja, welke lessen. De roostermaker zal op basis van die gegevens per dag een nieuw rooster maken. Docenten zijn te allen tijde stand-by voor onderwijsdeelnemers die extra-curriculaire aandacht behoeven. Zij (docenten) dienen daarom op schooldagen van 8.30 -17.00 uur altijd beschikbaar te zijn!

Balie

De balie is het domein van de onderwijsdeelnemers en de docenten behoren dat te respecteren. Docenten dienen zich daarom te verwijderen wanneer de baliemedewerker of een andere onderwijsdeelnemer aangeeft een privé-telefoongesprek te willen voeren. 

Wout Mouwenplein (voorheen Binnenplaats)

In verband met de aangescherpte milieuwetgeving gelden dit cursusjaar strengere regels. In de eerste plaats zijn motoren en scooters, ook zonder draaiende motor, niet langer toegestaan op het plein in verband met de schadelijke gevolgen van weglekkende olie en benzine. Docenten die zich met deze vervoermiddelen verplaatsen zullen hun tweewieler in de Uiterwaardenstraat moeten stallen of met de auto moeten komen, zoals het hoort. 
Verder moet de bizarre situatie die de laatste jaren is ontstaan door de vervuiling van blikjes en flesjes doorbroken worden. Het moet eenieder duidelijk worden dat de school verantwoordelijk is voor de verkoop van frisdranken, hierop een forse winst maakt en dus ook zorg moet dragen voor het opruimen van het afval dat hierdoor ontstaat. Het principe van 'De vervuiler betaalt'! De wereld wordt op zijn kop gezet wanneer wij de onderwijsdeelnemers gaan belasten met het opruimen van de door hen genuttigde consumpties. Per dag zullen roulerende docenten-schoonmaakploegen worden ingezet om een eind te maken aan deze scheefgroei. Laten wij, docenten, met dank aan de deelnemers, ons aangenaam verpozen met het opruimen van hun schillen en hun dozen. 

Boeken

De schoolleiding erkent dat het lesboek in dit digitale tijdperk een steeds achterhaalder leermiddel wordt. Onderwijsdeelnemers die zich de moeite getroosten om naar school te komen moeten ook zonder boeken toegang tot de lessen kunnen hebben. Docenten die deelnemers zonder boeken de toegang plegen te ontzeggen geven hiermee hun halsstarrige afhankelijkheid van een verouderd leermiddel aan alsmede hun onvermogen om met creatieve, activerende werkvormen te komen 

Eten/Drinken

Voor een optimaal rendement moeten de deelnemers in een zo'n natuurlijk mogelijke omgeving leren. Daar hoort eten en drinken bij. Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat adolescenten vanwege hun snelle stofwisseling met veel kortere tussenpozen dan volwassenen voedsel en drank tot zich moeten nemen. Een te lange onthouding leidt tot ondervoedings- en uitdrogingsverschijnselen en beïnvloedt de leerprestatie in negatieve zin. Om die reden zijn de onderwijsdeelnemers gerechtigd de door hen noodzakelijk geachte consumpties in het lokaal te nuttigen. Hierbij geldt de restrictie dat van huis meegenomen etenswaren door de onderwijsdeelnemers zelf moeten worden opgeruimd. Voor al het overige afval gelden dezelfde regels als reeds beschreven voor het Wout Mouwenplein.

Geluidsapparatuur en Mobiele Telefoon 

Onderwijsdeelnemers beschikken tegenwoordig allen over de nieuwste generatie mobiele telefoons met MP3-speler. Om die reden beschouwt de schoolleiding de cassetterecorder, de walkman, de disc-man en de DVD-speler als verouderd, overbodig en niet-representatief. Talendocenten die nog steeds gebruik maken van de fossiele cassetterecorder krijgen nog één jaar de tijd om hun opnamen te digitaliseren. 
De schoolleiding erkent de centrale rol die de nieuwste generatie mobiele telefoons in het proces van onderwijsvernieuwing spelen. Vanaf nu gelden daarom de volgende regels:
De onderwijsdeelnemer is verplicht een mobiele telefoon bij zich te hebben en dient deze meteen en zonder uitzondering in te schakelen bij het betreden van het gebouw. Alleen Nokia- of Siemens-telefoons met WAP-functie zijn toegestaan. Zij die verzuimen een deugdelijke telefoon mee te nemen dienen bij de conciërge tegen betaling van €10 een dagtelefoon te huren. Deelnemers die bij herhaling betrapt worden op een uitgeschakeld telefoon worden uitgeschreven.

Kleding

De schoolleiding geeft zich rekenschap van het feit dat vanwege de krapte op de toeristische arbeidsmarkt het bedrijfsleven zijn eisen inzake representativiteit naar beneden heeft moeten bijstellen. 
Spijkerkleding wordt daarom aanbevolen mits de onderwijsdeelnemers zich hullen in de erkende merken (Calvin Klein, Chipie, Diesel, Dolce et Cabanna, Itz Noise, Replay). Jeanspantalons en jacks van onder de €100 worden als ordinair, goedkoop en niet-representatief beschouwd. In de praktijk blijkt dat regelgeving hierover overbodig is door het zelfreinigende mechanisme van de peergroup pressure. Onderwijsdeelnemers laten het wel uit hun hoofd om de zogenaamde docentenmerken als Levi's, Lee of Wrangler te dragen. Zij (lees docenten) die aangetroffen worden in absoluut foute spijkerbroeken van Peek &Cloppenburg, C&A of V&D worden zonder pardon naar huis gestuurd. Er zijn grenzen!

Piercings en Tatoeages

De schoolleiding erkent dat piercings en tatoeages maatschappelijk ingeburgerd zijn en onderwijsdeelnemers zonder dergelijke uiterlijke kenmerken als toenemend niet-representatief worden beschouwd. Een aantal normen dient hierbij in acht genomen te worden. Het is de onderwijsdeelnemers niet toegestaan binnen vijf werkdagen voor een mondelinge toets een tongpiercing aan te laten brengen. Navelpiercings mogen niet bedekt gedragen worden. 
Per wenkbrauw zijn drie ringen toegestaan en per neusvleugel één knopje. De bij de heren steeds populairdere "bone-head look" (een door een kippebotje
doorboord neustussenschot) wordt vooralsnog afgeraden. De zogenaamde oorlelpiercing (vroeger ook wel oorbel genoemd) is niet langer toegestaan. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de meridianen (energiebanen) in de oorlel door een dergelijke ingreep schade ondervinden. 
Tatoeages en piercings zijn alleen toegestaan bij de EC-gecertificeerde studio's: Tattoo Bob, Painless Steel, Rings of Pleasure en de Almere Tattoo Studio. Onderwijsdeelnemers die een carrière als stewardess ambiëren adviseren wij, in overeenstemming met de CAO voor het Cabinepersoneel, om de armen en onderbenen tattoo-vrij te houden. Onderwijsdeelnemers die de richting Recreatie kiezen wordt aangeraden om zich naar hartelust te laten graveren Onze voorkeur gaat naar "tribal"en "Japans". Harten met "moeder" erin kunnen echt niet meer!

De Raaf

[vorige] [index] [volgende]