[vorige] [index] [volgende]WOUW!

Waarde vogelvrienden,

Waren het al niet de Romeinen die uit de vlucht der vogels voortekenen afleidden? Welnu, ook in de habitat aan de Uiterwaardenstraat 263 te Amsterdam, een klimatologisch volstrekt unieke plek in Nederland, zijn belangwekkende waarnemingen gedaan. 
Sinds 1998 wordt zeker twee keer per week door vogelaars ter plaatse melding gemaakt van de Grijze Wouw (Managerus interim migrans)
De Grijze Wouw, samen met de Rode en de Zwarte Wouw behorend tot de Woudwouwen, is een doortrekkende vogelsoort. Doorgaans verblijft deze soort niet langer dan enkele maanden op dezelfde locatie. Op het moment dat hij niet meer moeiteloos kan foerageren zoekt hij een andere bestemming. De op de Uiterwaardenstraat waargenomen wouw maakt school met zijn atypisch gedrag. Tot verbijstering van alle deskundigen heeft deze wouw het al langer uitgehouden dan vele standvogels op vergelijkbare locaties
Herkenning: De Grijze Wouw heeft het formaat van een boomvalk maar met een iets massiever lichaam, hij heeft een licht blauwgrijze bovenzijde en op de witte borst een contrasterende dekveer. Hij bidt waarschijnlijk iets minder dan de aan hem nauw verwante kloostervalk (in Nederland slechts nog in het Sticht voorkomend)
Geluid: De Grijze Wouw is nogal zwijgzaam en produceert niet meer geluid dan strikt noodzakelijk. Wanneer hij zijn aanwezigheid kenbaar maakt doet hij dit door diepe gutturale klanken: aargh, aargh. Gedomesticeerde wouwen reageren echter positief op externe muzikale bronnen. Met name de werken van J.S. Bach hebben een zichtbaar rustgevend effect op deze vogel. Zijn vlucht kenmerkt zich dan door een gelijkzwevende stemming.
De laatste berichten doen vermoeden dat deze Grijze Wouw (door de buurtbewoners liefkozend Ouwe Wouw genoemd) zich opmaakt om weer uit te vliegen. De Nederlandse Vereniging van Avifauna heeft bovendien aanwijzingen dat het nest van deze dwaalgast zal worden ingenomen door een zeer zeldzame broedvogel, de Kadoelse Frankolijn (Mariolina casanova)
Deze patrijsachtige vogel brengt hoge trilklanken voort die minimaal twee octaven boven die van de Wouw liggen:oerr, oerr, hi-TECK, hi-TECK.
We hopen haar nog lang te kunnen volgen!

De Raaf

[vorige] [index] [volgende]