[vorige] [index] [volgende]Nostraafdamus


Een college zal verrijzen 
daar waar rivieren samenvloeien 
Maagden uit alle windstreken
zullen zich verzamelen
In land dat droogvalt en overstroomt
En zijn getal zal zijn 263

Een wijze oude man 
zal hen verkiezen 
Een jongeheer zal de oude man bijstaan
De oude man zal zich terugtrekken 
De goedgeklede Fries zal eerder verdwijnen

Velen zullen geroepen zijn 
maar weinigen zullen worden uitverkoren 
De verkozen magisters 
zullen onderricht worden
door de dwingende dame 
Zij zal een vrouwennaam en een mannennaam hebben
Zij zal plots de aftocht blazen

Een ongetemde dame zal 800 dukaten per dagdeel rekenen 
In het kaartspel zal zij troef negen zijn
Zij zal een magister overtroeven
Maar zij zal zelf afgetroefd worden

Een Visser uit Des Graven Haghe zal een jaar de taal doceren van het land voorbij de PyreneeŽn
Hij zal verzeilen in een school vol met bakvissen
Maar hij zal telkenmale bot vangen

Een dame en een heer uit het Oude Zuiden zullen hun krachten bundelen
Zij zullen blind kaarten kunnen lezen 
De dame zal haar eigen toverboek hanteren
Het paar zal een geheim delen alsmede elkaars postvak

Een magister zal lucteren en emergeren en hij zal de taal der Saksen onderrichten maar de driekleur der Lage Landen dragen
Tijdens reizen zal hij hoenderachtige geluiden maken
Zijn medemagisters zullen zijn grondigheid tezelfdertijd beminnen en vrezen

Een man en een vrouw zullen op dezelfde dag in hetzelfde jaar geboren worden
Hij zal uit het Oosten komen en zij uit het Westen
Zij zullen in het Zuiden werken
Maar zij zal in het Noorden wonen

Een magister zal niet bij Brood alleen leven
Hij zal de toetsen beroeren en liederen schrijven over zijn leeftijd
Maar de toetsen zullen hem ook beroeren
De driekleurmagister zal hier zorg voor dragen

De studenten zullen groeien in aantal
Zij zullen hun navels, tongen, neusvleugels en wenkbrauwen met metaal doorboren
Zij zullen heimelijk hun lichamen met inkt laten graveren
Zij zullen gewapend gaan met draagbare spreekijzers

Zij zullen het college verlaten en twee maal twintig weken ronddolen 
Zij zullen de Oude en de Nieuwe Wereld bereizen
Zij zullen hun magisters berichten en hun daden boekstaven in portfolianten
Zij zullen hun traktaten toesturen

De magisters zullen extern beproefd worden
Zij zullen geheime formules
leren
Zij zullen hun domeinen coderen
Hun toverspreuk zal zijn Abracadabra Ff B b/pi R c/pm/i RomideBlockski

In het derde jaar van het derde Millennium zal de grote transformatie plaatsvinden
Het college zal in een stroom uit ToxandriŽ terechtkomen
En zijn getal zal zijn 8
En alle magisters zullen hun eigen cel hebben

De vesting aan de stroom zal genoemd worden het Inter Continentaal College voor Meervoudige Transgalaktische Ruimtereis Ondernemers 
Het college zal de Ridders van Roca naar de kroon steken
Fier zal het vaandel aan het voorhangsel wapperen
De driekleurmagister zal voorwaar tevreden zijn

Vertaald uit het Frans door 
De Raaf

[vorige] [index] [volgende]