[vorige] [index] [volgende]

Het Europa College voor Middelbaar Toeristisch en Recreatief Onderwijs te Amsterdam is een snel groeiend college voor beroepsonderwijs  in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Dit kleinschalig college onderscheidt zich door maatwerk en een minimum aan bureaucratie. Ons enthousiast team van hardwerkende collega's  hanteert als filosofie het "leren leren-model": afnemende sturing die leidt tot een steeds grotere zelfstandigheid van de onderwijsdeelnemers. In verband met het sterk toegenomen studentenaantal zoeken wij op korte termijn een 

fijne collega v/m

Uw taken zijn:

         Het  innemen  en uitdelen van de blauwe hoerakaarten

         Het  administreren van deze kaarten

         Het vergelijken van uw absentenadministratie met de absentenadministratie van de administratie

         Het rapporteren van uw absentenadministratie aan de opleidingsmanager

         Het bespreken van uw absentenadministratie met de onderwijsdeelnemers

         Het opstellen van een telefoonketen

         Het verwijderen van afgesloten 06-nummers van de telefoonketen

         Het toevoegen van nieuwe 06-nummers aan de telefoonketen

         Het verwijderen van afgesloten normale telefoonnummers van de telefoonketen

         Het toevoegen van nieuwe normale telefoonnummers aan de telefoonketen

         Het rapporteren van bovenstaande mutaties aan het hoofd examenbureau, het hoofd studiereizen en de opleidingsmanager

         De administratie van de eigenaars van in beslag genomen mobiele telefoons

         Het administreren van absente onderwijsdeelnemers tijdens excursies

         Het administreren van kledingvoorschriftenovertreders tijdens excursies

         Het rapporteren van deze administratie aan het hoofd studiereizen en de opleidingsmanager

         Het administreren van onderwijsdeelnemers die tijdens een excursie voor een studiepunt gidswerkzaamheden moeten verrichten

         Het administreren van onderwijsdeelnemers die tijdens studiereizen de gidswerkzaamheden onvoldoende geabsolveerd hebben

         Het rapporteren van deze administratie aan het hoofd studiereizen

         De administratie van absenten tijdens de leergroepvoorbespreking (LGV)

         De administratie van absenten tijdens de leergroepnabespreking (LGN)

         De administratie van de onderwijsdeelnemers die in eerste instantie absent waren, maar de LGV bij de opleidingsmanager gevolgd hebben

         De administratie van onderwijsdeelnemers die in eerste instantie absent waren en die dat ook in tweede instantie zijn

         De administratie van afgetekende taken van de onderwijsdeelnemers

         De administratie van niet-afgetekende taken van onderwijsdeelnemers

         De administratie van aanvullende werkzaamheden aan de taken van onderwijsdeelnemers

         De administratie van de aftekening van ingeleverde aanvullende werkzaamheden van onderwijsdeelnemers

         De administratie van een snuffelstage voor onderwijsdeelnemers

         De administratie van drie voortgangsgesprekken

         De administratie van het functioneringsgesprek

         De administratie van de toetsduur

         De administratie van de gebruikte hulpmiddelen bij de toets

         De administratie van de juiste deelkwalificatie bij de toets

         De administratie van de juiste onderwijseenheid bij de toets

         De administratie van welke toetsen schriftelijk zijn

         De administratie van welke vaardigheidstoetsen schriftelijk zijn

         De administratie van welke vaardigheidstoetsen mondeling zijn

         De administratie van welke toetsen buiten de toetsweek getoetst moeten worden

         De administratie van de eindtermen in een toetsmatrijs voor vier blokken

         De administratie van de eindtermen van vier herkansingen in een toetsmatrijs

         De administratie van de corresponderende taxonomiecode van Romiszowski

         De administratie van de corresponderende taxonomiecode van De Block

         De administratie van de absenten tijdens de toetsen

         De administratie van de absenten tijdens de herkansingen

         De administratie van de absenten tijdens de herkansingen van de herkansingen

         De administratie van de toetsresultaten

         De administratie van de herkansingen

         De administratie van de herkansingen van de herkansingen

         Het rapporteren van bovenstaande 18 punten aan het hoofd examenburau

         Administratie van achterstallige administratie door stagiaires

         Lesgeven

Een lesbevoegdheid is helaas noodzakelijk. Administratieve vaardigheden zijn mooi meegenomen.

Naar de cijferinvoer heeft u geen omkijken. Dat doet de administratie voor u!

Voelt u iets voor deze job? Wendt u zich dan tot:  

[vorige] [index] [volgende]