[vorige] [index] [volgende]Gebakken lucht


U zult van mij als columnist geen volledig waarheidsgetrouwe beschrijving van het wel en wee van het mbo verwachten. U gaat ervan uit dat ik de hyperbool als stijlfiguur hanteer: de werkelijkheid in onderwijsland uitvergroten, overdrijven en tot het absurde doordrijven. Il faut exagérer pour être compris, nietwaar? Welnu, die werkelijkheid is af en toe zo bizar dat ik daar als columnist niets meer aan toe hoef te voegen. Want wat lezen wij in het NRC Handelsblad van 29 mei jongstleden? MBO bestrijdt schooluitval met peptalk kopt deze doorgaans betrouwbare kwaliteitskrant. Daaronder een foto van Emile Ratelband die een leerling van Mondriaan College in Den Haag leert in zichzelf te geloven. "Gééf jezelf dat applaus"
Ratelband ontvangt voor deze motivatiesessie van een paar uur een bedrag dat gelijk staat aan het gemiddelde maandsalaris van een mbo-docent. Een uitvalpercentage van meer dan 50 procent rechtvaardigt een dergelijke investering, aldus een docent van deze school. In hetzelfde artikel stelt de Groningse onderzoeker Van Batenburg dat het mbo een cafetariamodel is geworden, waarin de leerlingen bijna verdrinken in keuzevrijheid.
Het woord "cafetariamodel" intrigeert me. Was Ratelband immers vroeger niet een uitbater van een dergelijke eetgelegenheid? Deze patatboer heeft op een gegeven moment ingezien dat er meer geld viel te verdienen met het bakken van lucht dan het bakken van frites. De voorliefde van mbo'ers voor junk food is voor ons geen nieuws, ik verwijs naar de heldere analyse van het McDonald's-imperialisme door onze gewaardeerde kunstcritica Mw. Inckel-Haack in de vorige HM. Wat wel nieuws is, is dat een omhooggevallen snackbarhouder moet worden ingezet om studenten te motiveren. Maar niet getreurd, collega's. Ook u kunt een MOTIVATOR worden. Het artikel in de NRC maakt namelijk ook gewag van vijfdaagse trainingen aangeboden door TSMConsultants. Kosten 3100 gulden. Honderden docenten gingen u reeds voor. Het ROCASA overweegt deze training ook aan te bieden maar kiest voor een budgettair neutrale oplossing. Een woordvoerder van het Klooster antwoordt desgevraagd: 'Docenten kunnen per dienstjaar kiezen voor een periodiek extra of een motivatiecursus. Ook hier heeft een cultuuromslag plaatsgevonden. Wij geloven dat al die verplichte bijscholingen en workshops weinig zoden aan de dijk zetten. Docenten zitten zo'n dag uit en het aangebodene gaat het ene oor in en het andere oor uit. Het hoort nu eenmaal bij hun taakbrief. Men heeft alleen iets aan cursussen waar men zelf voor gekozen heeft en die men dus ook zelf betaalt. De investering betaalt zichzelf dubbel en dwars terug door de herwonnen arbeidsvreugde van de docent.'
Wat houdt de cursus van TSM dan in? De Raaf ging op onderzoek uit. Jack van Deuten.com, marketing executive van dit booming bedrijf geeft uitleg. 'Wij zien het klaslokaal als een market waar de docent zijn eigen niche moet creëren. Om een player in dat segment te kunnen worden reiken wij een aantal teacher's tools aan. De docent moet belangstelling voor zijn lessen niet for granted nemen. Hij moet een consumer oriented approach nastreven en daarmee een students' demand tot stand brengen. De student anno 2001 wil value for money en heeft meer incentives nodig dan de traditionele voldoende voor een toets.' Heeft van Deuten.com ook wat concrete voorbeelden? 'Zeker, maar daar hangt een prijskaartje aan, haha'. Na enige zachte aandrang wil de sympathieke miljonair wel een tipje van de sluier oplichten. 'Oplichten is onze core business, haha,' grapt de zakenman met jongensachtige charme. 'Nee, maar in alle ernst. U moet het vergelijken met een winkel waar een tevreden klant blijft terugkomen omdat hij door het personeel goed geholpen is. Waarom is de McDonald's zo populair bij de studenten? Omdat het personeel dienstbaar is en altijd beleefd vraagt "goedemorgen/middag/avond, kan ik u helpen? Studenten verwachten van docenten dezelfde dienstbaarheid. Docenten moeten dus meer aan klantenbinding doen. Keep your customers satisfied! Daarvoor is een kwaliteitsproduct nodig. Wij noemen een klaslokaal dan ook een quality zone. Docenten die bij ons de cursus hebben gevolgd krijgen een button met de tekst: "Hi, I'm (voornaam), I try harder" Wanneer heb je de cursus eigenlijk gehaald?, wil ik nog weten. 'Elke docent moet op het eind van de week op blote voeten door 15 meter gloeiende kolen lopen. Als hij dat kan, dan kan hij ook het vuur uit zijn sloffen lopen voor zijn studenten.'

De Raaf

[vorige] [index] [volgende]